Společnost

Verze pro tisk

Naše společnost působí na českém trhu již od roku 1991. Její původní název zněl SIMACEK SERVICE INTERNATIONAL spol. s r.o. Společnost byla založena s majetkovou účastí největší soukromé rakouské úklidové firmy Simacek GmBH. Během našeho působení na českém trhu se nám podařilo rozšířit služby nejen v oblasti úklidu, ale i v oblasti ostrahy objektů, úpravy a údržby zeleně a mnoha dalších činnostech. Vzhledem z rozšíření spektra našich služeb jsme se počátkem roku 2007 rozhodli pro změnu názvu společnosti na SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., který lépe vystihuje filosofii naší společnosti.

Základní filozofií je odebrat zákazníkovi břímě odpovědnosti a starosti za kvalifikované a komplexní zabezpečování nezbytných úkonů týkajících se správy objektů a dát mu prostor k činnosti na kterou se specializuje. Pro svoji činnost používáme špičkovou techniku, zařízení renomovaných evropských výrobců a ekologicky nezávadné prostředky.

Naše společnost zohledňuje nejen kvalitu prováděných prací, ale též pozitivní přístup k životnímu prostředí a zásadám bezpečnosti práce a ochrany osobních údajů. Vedení společnosti se proto rozhodlo implementovat a využívat integrovaný systém řízení (ISŘ) pro oblasti kvality, ochrany životního prostředí a  bezpečnosti práce a vyhlásilo Politiku ISŘ. Naše společnost je držitelem certifikátů potvrzujících správnou aplikaci a využívání systémů řízení kvality ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001 a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

V rámci rozšíření poskytování cenově výhodných služeb našim partnerům byla v roce 2008 založena společnost SIMACEK HS, spol. s r. o., která zaměstnává pracovníky se ZPS a poskytuje náhradní plnění. Společnost se zabývá zabezpečením ostrahy, dodávkou hygienického servisu a dalšími službami. Dále do naší skupiny patří od roku 2006 úklidová firma FANTOM – PRAHA spol. s.r.o. se sídlem v Praze.

Od roku 2006 spolupracujeme se společnostmi SMI, JLL, CBRE, které poskytují Facility management nadnárodním společnostem.

Naše společnost poskytuje služby nejen v České republice, ale od roku 2004 má dceřinou společnost i na Slovensku SIMACEK FACILITY SK, s. r. o., která má sídlo v Banské Bystrici. Obě společnosti mají celorepublikové působnosti.