Společnost

Verze pro tisk

Naše společnost působí na českém trhu již od roku 1991. Její původní název zněl SIMACEK SERVICE INTERNATIONAL spol. s r.o. Společnost byla založena s majetkovou účastí největší soukromé rakouské úklidové firmy Simacek GmBH.

Během našeho působení na českém trhu se nám podařilo rozšířit služby nejen v oblasti úklidu, ale i v oblasti ostrahy objektů, úpravy a údržby zeleně a mnoha dalších činnostech. Vzhledem z rozšíření spektra našich služeb jsme se počátkem roku 2007 rozhodli pro změnu názvu společnosti na SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., který lépe vystihuje filosofii naší společnosti.

 

Základní filozofií je odebrat zákazníkovi břímě odpovědnosti a starosti za kvalifikované a komplexní zabezpečování nezbytných úkonů týkajících se správy objektů a dát mu prostor k činnosti na kterou se specializuje. Pro svoji činnost používáme špičkovou techniku, zařízení renomovaných evropských výrobců a ekologicky nezávadné prostředky.

Naše společnost zohledňuje nejen kvalitu prováděných prací, ale též pozitivní přístup k životnímu prostředí a zásadám bezpečnosti práce a ochrany osobních údajů. Vedení společnosti se proto rozhodlo implementovat a využívat integrovaný systém řízení (ISŘ) pro oblasti kvality, ochrany životního prostředí a  bezpečnosti práce a vyhlásilo Politiku ISŘ. Naše společnost je držitelem certifikátů potvrzujících správnou aplikaci a využívání systémů řízení kvality ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001 a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

Following the prescription and other safety instructions, you increase your chances of getting beneficial rxmedson.com Motilium course, balanced stomach condition and other health improvements. However, the slightest drug misuse can result in allergic reactions and serious condition aggravations.

V rámci rozšíření poskytování cenově výhodných služeb našim partnerům byla v roce 2008 založena společnost SIMACEK HS, spol. s r. o., která zaměstnává pracovníky se ZPS a poskytuje náhradní plnění. Společnost se zabývá zabezpečením ostrahy, dodávkou hygienického servisu a dalšími službami. Dále do naší skupiny patří od roku 2006 úklidová firma FANTOM – PRAHA spol. s.r.o. se sídlem v Praze.

Od roku 2006 spolupracujeme se společnostmi SMI, JLL, CBRE, které poskytují Facility management nadnárodním společnostem.

Naše společnost poskytuje služby nejen v České republice, ale od roku 2004 má dceřinou společnost i na Slovensku SIMACEK FACILITY SK, s. r. o., která má sídlo v Banské Bystrici. Obě společnosti mají celorepublikové působnosti.