SIMACEK HS

Verze pro tisk

Trnkova 34, 628 00 Brno – Líšeň
Tel. +420 541 212 946
IČO: 262 293 82
DIČ: CZ 262 293 82
ID datové schránky: 3jz2ef9
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 38588
Petr Kotásek, jednatel společnosti (pkotasek@simacek.cz)


Ve smyslu zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinen zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Pokud tento povinný podíl nesplňuje, má povinnost nemalého odvodu do státního rozpočtu. 

Tomuto pro Vás naprosto neefektivnímu odvodu je možno se vyhnout odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Vzhledem k tomu, že naše firma SIMACEK HS zaměstnává více než 60% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (OZP), můžeme Vám nabídnout možnost plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti, a to formou náhradního plnění, tj. odběrem našeho zboží nebo služeb.